Ydelser

Regnskab Vi yder assistance til afstemning, udarbejdelse og opstilling af årsrapport (årsregnskab) Revision Vi tilbyder revision af små og mellemstore virksomheder. Bogføring Vi yder gerne assistance med bogføring for din virksomhed.

Af muligheder kan vi nævne:

- Bogføring

- Løn

- Debitor- og kreditorstyring

- Betalingsrutiner

- Løbende afstemninger.

- Kontakt os for et uforbindende tilbud Budget Vi yder gerne assistance til udarbejdelse af budgetter for din virksomhed.

Et budget beregner dine forventninger til:

- Fremtidigt driftsresultat - Likviditets oversigt - Forventet fremtidig balance Rådgivning Vi yder gerne rådgivning om f. eks. indenfor:

- Opstart af virksomhed - Køb af virksomhed - Drifts af virksomhed - Investeringer i virksomhed - Låneoptagelse - Salg af virksomhed. - Pensioner

Skat Vi yder assistance til:

- Skattespørgsmål omkring virksomhedens opgørelse af den skattepligtige indkomst. - Drøftelser med skattemyndighederne om skatteansættelsen - Skattesager - Beregninger af skattemæssige dispositioner

Moms og afgifter For kunder hvor vi konterer og bogfører, leverer vi momstilsvar til indberetning. For kunder der selv bogfører, yder vi gerne assistance til opgørelse af moms tilsvar. Afregningstidspunkter fra 01-01-2014 Halvårs indberetning og afregning med omsætning under 5 mio. kr. 1. marts og 1. september Kvartårlig indberetning og afregning med omsætning 5-50 mio. kr. 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december Månedlig indberetning og afregning over 50 mio. kr. 25. i hver måned Datoer er regnet efter hver periodens afslutning      

MS Revision, Registreret Revisionsvirksomhed FSR - Danske Revisorer

Thygesensvej 2

Krogsbølle

5450 Otterup

Ring til os på telefon 64 87 14 89

Vi vil enormt gerne snakke - ring eller skriv til
os med det samme info@ms-revision.dk