Ydelser

Regnskab
Vi yder assistance til afstemning, udarbejdelse og opstilling af årsrapport (årsregnskab)

Revision
Vi tilbyder revision af små og mellemstore virksomheder.

Bogføring
Vi yder gerne assistance med bogføring for din virksomhed.

Af muligheder kan vi nævne:

– Bogføring

– Løn

– Debitor- og kreditorstyring

– Betalingsrutiner

– Løbende afstemninger.

– Kontakt os for et uforbindende tilbud

Budget
Vi yder gerne assistance til udarbejdelse af budgetter for din virksomhed.

Et budget beregner dine forventninger til:

– Fremtidigt driftsresultat
– Likviditets oversigt
– Forventet fremtidig balance

Rådgivning
Vi yder gerne rådgivning om f. eks. indenfor:

– Opstart af virksomhed
– Køb af virksomhed
– Drifts af virksomhed
– Investeringer i virksomhed
– Låneoptagelse
– Salg af virksomhed.
– Pensioner

Skat
Vi yder assistance til:

– Skattespørgsmål omkring virksomhedens opgørelse af den skattepligtige indkomst.
– Drøftelser med skattemyndighederne om skatteansættelsen
– Skattesager
– Beregninger af skattemæssige dispositioner

Moms og afgifter
For kunder hvor vi konterer og bogfører, leverer vi momstilsvar til indberetning.
For kunder der selv bogfører, yder vi gerne assistance til opgørelse af moms tilsvar.
Afregningstidspunkter fra 01-01-2014

Halvårs indberetning og afregning med omsætning under 5 mio. kr.

1. marts og 1. september

Kvartårlig indberetning og afregning med omsætning 5-50 mio. kr.

1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december

Månedlig indberetning og afregning over 50 mio. kr.

25. i hver måned
Datoer er regnet efter hver periodens afslutning

 

 

 


MS Revision, Registreret Revisionsvirksomhed FSR - Danske Revisorer

Thygesensvej 2

Krogsbølle

5450 Otterup

Ring til os på telefon 64 87 14 89

Vi vil enormt gerne snakke - ring eller skriv til
os med det samme info@ms-revision.dk